Mijn Aquarium
 Aquarium PH - waarde
De PH waarde wordt verkregen uit de in het water opgeloste zuren en basen. Deze wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 14. Waarbij een waarde kleiner dan 7 als zuur wordt aangeduid, 7 neutraal en hoger dan 7 base.

De PH waarde is één van de belangrijkste water waardes voor zowel vis als waterplant. Alle vissen, waterplaten en micro organismen reageren uiterts gevoelig op sterke veranderingen in de PH waarde. Het is dan ook belangrijk deze waarde nauwgezet in de gaten te houden. Vrijwel alle siervissen in een zoetwater aquarium voelen zich prima bij een PH tussen 6,5 en 7,5.
PH waarde verhogen
De PH waarde van het aquarium kan verhoogt worden door kalksteen of schelpen als decoratie. Ook heeft de verlichting van het aquarium invloed op de PH waarde. Gedurende sterke fotosynthese van de aquarium planten in een sterk verlicht aquarium. Ook kan de PH waarde verhoogd worden door het toevoegen van PH regelaars. Dit zijn poeders die in het water opgelost kunnen worden waardoor de PH zal stijgen. Van te voren zal goed nagegaan moeten worden of het toevoegen van dergelijke middelen gaan negatieve bij effecten heeft.

PH waarde verlagen
De eenvoudigste manier is door te filteren over turf wat vervolgens humuszuur afgeeft. Maar ook decoratiemateriaal zoals kienhout, kokosnootschillen zullen de PH verlagen. Maakt u gebruik van een CO2 bemesting installatie dan heeft dit ook direct invloed op de PH. Ook kan de PH waarde verlaagd worden door het toevoegen van PH regelaars. Dit zijn poeders die in het water opgelost kunnen worden waardoor de PH zal dalen. Van te voren zal goed nagegaan moeten worden of het toevoegen van dergelijke middelen gaan negatieve bij effecten heeft.

LET OP!
Het verlagen of verhogen van de PH waarde zal altijd geleidelijk moeten gebeuren. Plotselinge veranderingen kunnen zuurvergifteging of alkalivergiftiging bij uw vissen veroorzaken. Uw vissen zullen dan serieuze ademhaling probelem vertonen (happen naar lucht). Mocht dit zich voordoen ververs dan direct 1/3 van het aquarium water met PH-neutraal water.
 Mijn Aquarium PH - waarde
Ik maak gebruik van een PH-controller waardoor ik continu de PH waarde in de gaten kan houden. Deze PH controller bepaald vervolgens of er CO2 aan het aquarium toegevoegd moet worden afhankelijk van de PH waarde. Op deze manier heeft mijn aquarium altijd dezelfde PH waarde van 6,9.

Belangrijk!
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een PH controller moet deze ook regelmatig geijkt worden (1 keer in de 2 maanden). Wanneer dit niet gebeurd zal er een afwijking ontstaat wat een onjuiste PH tot gevolg heeft. Het ijken kunt u doen met ijkvloeistof, ijkvloeistof voor de PH meter is te koop bij de aquarium speciaalzaak. Sera heeft dit onder andere in haar assortiment (ijkvloestof met een ph van 4 en een ijkvloeistof met een ph van 7).